FPT Miền Bắc

FPT Telecom khuyến mãi lắp đặt mạng FPT và Truyền hình ưu đãi đặc biệt dành cho các tỉnh miền bắc.